PUNT 9

Opdracht 1

Als je naar de overkant kijkt, zie je aan de andere kant van het water een boerderij. Deze heeft de naam Maria Hoeve. Vroeger was deze boerderij in gebruik als melkveebedrijf maar tegenwoordig is al het land ondergebracht in een stichting voor natuurbeheer ‘landgoed Mariahoeve’

Hoeveel hectare landbouwgrond is hier omgezet en ingericht als robuuste natuur

A) 72 hectare

B) 98 hectare

C) 37 hectare

Opdracht 2

De boerderij zelf heeft ook een nieuwe functie gekregen:

A) Het is nu een vogelopvang. Vogels worden hier ondersteund en weer opnieuw uitgezet in het Bûtenfjild

B) In de avonduren in het een ‘woeste hoeve’. Vanwege de afgelegen locatie is dit een ideale locatie

C) Het is een locatie waar de hogescholen uit Leeuwarden bezig zijn met innovatieve projecten zoals isolatiemateriaal van lisdoddes

Opdracht 3

Mediaopdracht: Een teamlid eet zo snel mogelijk 2 mariakoekjes en fluit zo snel mogelijk het ‘avé maria’. Maak hier en filmpje van en stuur de antwoorden naar ‘Boerderij de Omleiding’.

Lukt dit binnen 15 seconden? Dan zijn de punten voor deze opdracht binnen!